Mieszkanie - udział 1/6 (przetarg)

Nieruchomości Mieszkania

Opublikowano: 17-08-2021 | Wygaśnie: 15-11-2021

28 678,17 zł

pokaż numer telefonu...

pokaż adres email...

Lokalizacja: Polska
Pomorskie
Lębork
Legionów Polskich 28 C
Telefon: pokaż numer telefonu...

Szczegóły

Typ: Sprzedam
Rynek: wtórny

Opis

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Bork osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 341/20, na mocy art. 320 ust.1 i w zw. z art. 491 ze zn.2 ust. 1 ustawy - Prawo Upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z dnia 31.07.2021r., ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż udziału wynoszącego 1/6 części w prawie własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 43,56m2 położonego w Lęborku przy ulicy Legionów Polskich 28 C lokal nr 13, wpisanym do księgi wieczystej KW SL1L/00035080/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z przynależnym do lokalu udziałem 14/1000 części w nieruchomości wspólnej, który stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętej KW SL1L/00032563/0.

Cena wywoławcza: 28.678,17 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem zł 17/100).

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.09.2021r. w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz ASR Magdalena Chojecka, z dopiskiem „PRZETARG sygn. akt VI GUp 341/20” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym) oraz zawierać na kopercie dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 października 2021r. o godz. 12:00, Sala B-65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 27.09.2021r. na rachunek bankowy prowadzony w banku Santander Bank Polska SA o numerze: 47 1090 2620 0000 0001 3321 8449.

Regulamin przetargu, opis i oszacowanie nieruchomości jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach i dniach urzędowania Sądu) oraz w biurze syndyka w Starogardzie Gd., ul. H. Lange 12A - po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. nr 504 271 728, e-mail: mazsyndyk@wp.pl

Formularz kontaktowy

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podobne ogłoszenia

Działka nad Bugiem

Sprzedam działkę wraz z budynkami (załączonymi na zdjęciach i do remontu) położoną na terenie Podlaskiego Przełomu Bugu w miejscowości Stary Bubel. Działka jest usytuowana między Janowem Podlaskim a S...

80 000,00 zł (do negocjacji)

Działka rolna 26 300 m2 w Tadeuszowie k/Pionek

Sprzedam działkę położoną w miejscowości Tadeuszów (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Pionki), w odległości ok. 3 km od miasta Pionki. Wzdłuż długiego i krótkiego boku działki biegnie droga utwardz...

600 000,00 zł (do negocjacji)

DOM PARTEROWY W DARGABĄDZU

Na sprzedaż dom o powierzchni całkowitej 216m2 w Dargobądzu. Nieruchomość parterowa z garażem o powierzchni 42,76 m2 . Możliwość zagospodarowania poddasza użytkowego o powierzchni ok 130m2 z dachem po...

1 049 000,00 zł (do negocjacji)

Działka rolno-leśna 5402 m2 w Czarnej k/Pionek

Sprzedam działkę położoną w miejscowości Czarna Wieś (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Pionki), w odległości ok. 3 km od miasta Pionki i od zrewitalizowanego kąpieliska „Staw Górny”. Droga gminna ...

160 000,00 zł (do negocjacji)