Obiekt handlowo-usługowy 479 m2

Data dodania: 12-07-2011

Miejska 6a Rybnik

Przetarg na sprzedaż wynajętego obiektu handlowo usługowego w Rybniku.

WGN Nieruchomości, ul. Mickiewicza 15, 40 951 Katowice, tel. 32 729 96 95, działając w imieniu i na rzecz REDEVCO POLSKA GAMMA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bolesława Prusa 2, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż Nieruchomości o charakterze handlowo usługowym w Rybniku, w szczególności:

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4704179 o powierzchni 650 m2 zabudowanej wynajętym, 2 kondygnacyjnym budynkiem handlowo usługowym o powierzchni zabudowy około 494 m2. Nieruchomość położona jest przy ul. Miejskiej 6a w Rybniku. Dla przedmiotowej Nieruchomości Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GL1Y001193758.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

rejestracja na stronie internetowej RYBNIK,
zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności,
wpłata Wadium na rachunek Właściciela Nieruchomości ING BSK nr 42105010251000002324559422 w wysokości 5. 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) najpóźniej w dniu 29. 07. 2011 r. (decyduje data zaksięgowania kwoty wadium na koncie Właściciela).

Cena wywoławcza przetargu 1. 512. 000 zł netto (słownie złotych: milion pięćset dwanaście tysięcy).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG RYBNIK, w terminie do dnia 01. 08. 2011 r. w biurze Właściciela Nieruchomości, tj. REDEVCO POLSKA GAMMA Sp. z o. o. w Warszawie, przy ul. Bolesława Prusa 2.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 5 sierpnia 2011 r. Postępowanie poprowadzi 3 osobowa komisja powołana przez Właściciela Nieruchomości. Właściciel Nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

Właściciel Nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach od 12. 07. 2011 r. do 27. 07. 2011 r. , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny – tel. 513121464.
Informację o stanie prawnym i technicznym Nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji oraz pod nr 513121464.

() Istnieje możliwoć sprzedaży nieruchomości bez podatku VAT

Cena: 15 120,00 zł

Dodane przez: aledom@aledom.co

Obiekt handlowo-usługowy 479 m2


Formularz kontaktowy

Podobne oferty

Apartament do wynajmu

Pomorskie

Mieszkanie w nowej niskiej zabudowie. W pełni nowocześnie umeblowane i wyposazone. Kuchnia widna w zabudowie w pełni wyposażona. Pokoje duże słoneczne

Sprzedam dom z pom.prod.-usług.

Pomorskie

Działka o powierzchni 731m2, dom pow. całkowita 400, 68 m2, pow. użytkowa 193, 92 m2, z cegły, nie podpiwniczony, czterokondygnacyjny, ocieplony wat

Do sprzedaży mieszkanie w Sosnowcu przy ulicy 11 Listopada

Pomorskie

Do sprzedaży mieszkanie w Sosnowcu przy ulicy 11 Listopada w pobliżu drogi do Klimontowa. Mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze sześciokondygnac

Nowe mieszkanie

Pomorskie

Do sprzedania kawalerka o powierzchni 37, 93m2 w stanie deweloperskim w nowej, niskiej zabudowie na zamknietym osiedlu. Mieszkanie składa sie z widnej

Dom, stodoła, obora, garaż, 3,5h

Pomorskie

Dom 150m na ogrodzonej działce 0, 5 ha do tego 3 ha niuzytkow V klasy czesciowo zalesionych, czesciowo przeznaczonych pod zbudowe letniskowa. Woda stu

Kupno domu dwurodzinnego

Pomorskie

Zdecydowanie kupię w Gliwicach dom dwurodzinny lub z możliwością podziału na dwie rodziny. Dom powinien znajdować się na działce minimum 1000 m2. Najl

Back to top