PRZETARG na sprzedaż nieruchomoś

Data dodania: 13-09-2010

Kraszewskiego 44 Nowy Sącz

Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Warszawie i Sądecka Rada Federacji SNT NOT w Nowym Sączu ul. Kraszewskiego 44, 33 300 Nowy Sącz

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, będących we współwłasności NOT FSNT w Warszawie (42100 częściach) i SRF SNT NOT w Nowym Sączu (58100 częściach): położonej w Nowym Sączu przy ul. Kraszewskiego 44 stanowiącą działki ewidencyjne nr 1311 i 1312 w obrębie 21 o łącznej pow. 0, 1298 ha oraz położonej w Nowym Sączu przy ul. Głowackiego stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1313 w obrębie 21 o pow. 0, 0881 ha, ujawnione w księdze wieczystej NS1S000813519 – Nowy Sącz prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki nr 1311, 1312 i 1313 powstały z podziału działki nr 1310 na podstawie mapy uzupełniającej z projektem podziału oraz decyzji z dnia 02. 06. 1997 r. nr GWL. I 72308497 Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych w Nowym Sączu.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej powierzchni 0, 2179 ha wynosi 1. 613. 000, 00 złotych netto (słownie: jeden milion sześćset trzynaście tysięcy złotych) 22 VAT.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Nowym Sączu u zbiegu ulicy Kraszewskiego i ulicy Głowackiego na osiedlu Kochanowskiego w odległości ok. 1000 m od centrum administracyjno handlowego jakim jest rynek. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi z ul. Kraszewskiego oraz z ul. Głowackiego, które są drogami miejskimi o nawierzchni asfaltowej.
Działki 1311 i 1312 zabudowane są: budynkiem administracyjno mieszkalnym, który jest budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym niepodpiwniczonym (pow. zabudowy 431, 70 m2, pow. użytkowa 641, 56 m2), budynkiem gospodarczym (oficyną) który jest budynkiem murowanym, parterowym niepodpiwniczonym (pow. zabudowy 57, 50 m2, pow. użytkowa 43, 71 m2), ogrodzeniem trwałym od ul. Kraszewskiego ogrodzenie metalowe kute wg indywidualnego wykonania, natomiast od ul. Głowackiego ogrodzenie w postaci muru z pustaków pianobetonowych,
Działka 1313 zabudowana jest: zespołem czterech garaży, które są budynkami murowanymi parterowymi (pow. użytkowa 83, 24 m2), zespołem pomieszczeń magazynowo warsztatowych, które są budynkami murowanymi parterowymi, z których jeden jest częściowo podpiwniczony (pow. użytkowa 121, 19 m2, pow. piwnic 17, 47 m2 wysokość piwnic 1, 93 m). Pozostała część działki niezabudowana stanowi parking.
Nieruchomość posiada dostęp do następujących elementów infrastruktury technicznej: drogi utwardzone (asfalt), sieć: energetyczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna, kanalizacji sanitarnej.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Wpłata wadium w wysokości 161. 300, 00 zł na rachunek bankowy Sądecka Rada Federacji SNT NOT Bank PEKAO SA oNowy Sącz o nr 72 1240 4748 1111 0000 4872 8115 do dnia 06. 10. 2010 r. (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na wyżej wymieniony rachunek bankowy).
2. Złożenie pisemnej oferty na adres Sądecka Rada Federacji SNT NOT w Nowym Sączu, ul. Kraszewskiego 44, 33 300 Nowy Sącz do dnia 08. 10. 2010 r. (liczy się data dotarcia oferty do siedziby SRF NOT, a nie data stempla pocztowego) zawierającej:
• imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
• oświadczenie oferenta że zapoznał się z przedmiotem przetargu, a także jego stanem prawnym i faktycznym i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,
• oferowaną łączną cenę za nieruchomość nie niższą niż cenna wywoławcza, do której zostanie doliczony podatek VAT 22 oraz dowód wpłaty wadium,
• zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych kancelarii notarialnej wskazanej przez SNT NOT,
• podpisy oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12. 10. 2010 r. w lokalu SNT NOT w Nowym Sączu ul. Kraszewskiego 44 o godzinie 13. 00.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do jednego miesiąca, licząc od dnia wyboru jego oferty, zawrzeć umowę sprzedaży w terminie wskazanym przez SNT NOT i w Kancelarii notarialnej wskazanej przez SNT NOT, a rachunek SNT NOT winien być uznany całą ustaloną kwotą sprzedaży (netto 22 VAT), pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem aktu notarialnego, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek SNT NOT.
Wadium przepada w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika przetargu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. SNT NOT zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
W przypadku gdy zostaną złożone równocześnie co najmniej 2 najlepsze ważne oferty, SNT NOT przeprowadzi niezwłocznie po otwarciu ofert – dodatkowe negocjacje ustne, w formie licytacji z oferentami, którzy złożyli ważne równocześnie najlepsze oferty. Osoby przybyłe w imieniu oferenta winny dysponować umocowaniem do udziału w tej części przetargu. Postąpienie ustala się na kwotę 10. 000, 00 złotych.

Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu i warunków przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (18) 441 45 73 w godzinach od 8. 00 14. 30, a także w siedzibie SNT NOT ul. Kraszewskiego 44 w Nowym Sączu.

Dodane przez: sntnot@pro.onet.Formularz kontaktowy

Podobne oferty

2 pokoje, 37 m2, os. Na Lotnisku sprzedam

Małopolskie

Do sprzedania dwupokojowe mieszkanie Kraków, Na Lotnisku - bez posrednikow Mieszkanie o powierzchni 37 m2 usytuowane na dziesiatym piętrze dziesięciop

OS. Oświecenia 4 pokoje

Małopolskie

Mieszkanie czteropokojowe . Salon, jasna oddzielna kuchnia, łazienka oddzielne wc, trzy sypialnie, garderoba. W salonie w przedpokoju i kuchni płytki

Prokocim 1-pokojowe

Małopolskie

mieszkanie w X-piętrowym bloku, loggia, wolne ,

Dom wolnostojący - sprzedaż

Małopolskie

Dom wolnostojący wielorodzinny pow. 580 m2, pow. działki: 5, 5ara. Duży przestronny dom trzypiętrowy, z końca lat osiemdziesiątych, usytuowany na naro

sprzedam trzypokojowe

Małopolskie

mieszkanie własnościowe o pow 65, 21 m, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, 6 piętro, winda, budynek 6 piętrowy, z roku 2004, w cenie wyposażenie i

Wynajmę piękne mieszkanie w Krak

Małopolskie

Nowe, pieknie wykończone i wyposażone o powierzchni 92m2 + 20m2 antresola. Telefon, stałe łącze internetowe, telewizja kablowa. Zaineresowane osoby p

Back to top