budynek handlowo- biurowy

Data dodania: 18-02-2009

Towarowa 33 warszawa

Warunki przetargu:
Prawo do wynajmu części lub całości lokalu użytkowego – budynku biurowego o powierzchni użytkowej
614m. kw. składającego się z przeszklonego salonu. parter 213 m kw. , pomieszczeń biurowych
1 i 2 piętro 335, 52m. kw, oraz piwnic65m. kw mieszczącego się w Warszawie przy ul. Towarowej 33.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty przetargu na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta przetargowa” w formie przesyłki poleconej na adres: Towarowa 33 Corporation Sp. z o o, ul. Towarowa 33 w Warszawie, 00 869, lub w sekretariacie spółki, w terminie do dnia20 marca 2009 do godziny 15. 00
2. W treści oferty należy podać co najmniej następujące informacje i oświadczenia, a także załączyć następujące dokumenty:
dane oferenta, imię, nazwisko, adres zamieszkania, albo nazwę firmy i adres siedziby, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna.
oświadczenie woli umowy podnajmu z Towarowa 33 Corporation Sp. z o. o ul. Towarowej 33 w Warszawie, z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny podnajmu przedmiotu przetargu.
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.
aktualny odpis z właściwego rejestru (w przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi) albo kserokopia potwierdzona za zgodność stron dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość w zakresie stron zawierających fotografię i podpis (w przypadku oferentów będących osobami fizycznymi). Odpisy wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące od terminu składania ofert.
3. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi w siedzibie Spółki, przy ul. Towarowa 33, w Warszawie , w dniu 23 marca 2009 o godzinie 12. 00
4. Oferta przetargowa nie spełniająca wymogów co do formy, treści i sposobu jej złożenia, złożona po upływie terminu do składania ofert nie bierze udziału w przetargu.
5Wybrana zostanie oferta która zawierać będzie najwyższą cenę. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana zawarta zostanie umowa.
6. Towarowa 33 Corporation sp. z. o. o, ul. Towarowa 33 zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Informacje dodatkowe Lokal użytkowy zlokalizowany jest w centralnej strefie stolicy, przy zbiegu dwóch ruchliwych ulic Jaktorowskiej oraz Towarowej. Sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości to teren zabudowy mieszkaniowej, biurowej, handlowej i usługowej. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry, posiadamy własny parking .

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży udziela Pan Wojciech Drużba, pod numerem telefonu 664 480 510. Zainteresowani niniejszym przetargiem mają również możliwość obejrzenia nieruchomości – budynku po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Dodane przez: sekretariat@towaFormularz kontaktowy

Podobne oferty

sprzedaż mieszkania

Mazowieckie

Pokój 16m, okno balkonowe PCV, strona zachodnia, w prostokącie, na podłodze mozaika dębowa. Pokoj 9m, okno PCV, strona zachodnia, mozaika dębowa. Ku

2 pok na Woli

Mazowieckie

MS18287 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Śródmieście Okolica: Wola, Ulica: Źelana Brama, Typ własności: sp, Powierzchnia: 38, L. pokoi: 2, Pietro: 6, L. p

2 pok na Pradze Południe

Mazowieckie

MS15174 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Praga Południe Okolica: PragaPołudnie, Ulica: Lubelska, Typ własności: sp, Powierzchnia: 51, 4, L. pokoi: 2, Piet

Apartament lux 129m

Mazowieckie

Powierzchnia : 129 m kw miejsce w garażu podziemnym mała piwnica Zestawienie pomieszczeń zgodnie z załączonym rysunkiem: 1. Sypialniapow. 15, 2

3 pok na Bemowie

Mazowieckie

MS20923 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Bemowo Okolica: Jelonki, Ulica: Górczewska, Typ własności: hp, Powierzchnia: 55, L. pokoi: 3, Pietro: 1, L. piete

wynajme dom

Mazowieckie

Wynajme dom (blizniak) w bardzo bobrym stanie na gabinet lek. lub inne, polozony w poblizu nowego osiedla na Regulach z doskonalym polaczeniem autobus

Back to top